Velg skole

Informasjon

Sonans nettstudier

Kryss av for bøkene du ønsker å leie.
NYHET BARE FOR SONANS NETTSTUDIER: VI SENDER BØKENE I POSTEN GRATIS. BØKENE SKAL DERFOR IKKE HENTES!
Dette er helt nytt og informasjon på nettsiden/e-mail er ennå ikke oppdatert!
Biologi 1
BI 1 2013kr 541
Biologi 1 (Helår)
BI 1 2013 - Helårslånkr 622
Biologi 2
Bios 2 2013kr 592
Biologi 2 (Helår)
Bios 2 2013 - Helårslånkr 681
Engelsk
Stuntkr 363
Engelsk (Helår)
Stunt - Helårslånkr 417
Engelsk samfunnsfaglig
Access to English: Social Studies 2014kr 536
Engelsk samfunnsfaglig (Helår)
Access to English: Social Studies 2014 - Helårslånkr 617
Fysikk 1
Rom Stoff Tid. Fysikk 1. 2013kr 574
Fysikk 1 (Helår)
Rom Stoff Tid. Fysikk 1. 2013 - Helårslånkr 660
Geofag 1
Terra Mater Lærebokkr 474
Geofag 1 (Helår)
Terra Mater Lærebok - Helårslånkr 546
Geofag 2
Terra Nostra - Geofag 2kr 495
Geofag 2 (Helår)
Terra Nostra - Geofag 2 - Helårslånkr 570
Geografi
Geo - geografi (Sørbel)kr 359
Geografi (Helår)
Geo - geografi (Sørbel) - Helårslånkr 413
Historie
Alle tiders historie VG2 og VG3kr 490
Historie (Helår)
Alle tiders historie VG2 og VG3 - Helårslånkr 564
Internasjonal Engelsk
Access to international English 2012kr 508
Internasjonal Engelsk (Helår)
Access to international English 2012 - Helårslånkr 585
Kjemi 1
Kjemien stemmer 1: grunnbok 2012kr 394
Kjemi 1
Kjemien stemmer 1: studiebok 2012kr 257
Kjemi 1 (Helår)
Kjemien stemmer 1: grunnbok 2012 - Helårslånkr 453
Kjemi 1 (Helår)
Kjemien stemmer 1: studiebok 2012 - Helårslånkr 296
Kjemi 2
Kjemien stemmer 2 grunnbok 2013kr 394
Kjemi 2
Kjemien stemmer 2 studiebok 2013kr 257
Kjemi 2 (Helår)
Kjemien stemmer 2 grunnbok 2013 - Helårslånkr 453
Kjemi 2 (Helår)
Kjemien stemmer 2 studiebok 2013 - Helårslånkr 296
Kroppsøving
Spinn 2012kr 295
Kroppsøving (Helår)
Spinn 2012 - Helårslånkr 339
Matematikk 1p
Sigma 1P -2013kr 484
Matematikk 1p (Helår)
Sigma 1P -2013 - Helårslånkr 557
Matematikk 2P
Sigma 2P 2013kr 386
Matematikk 2P (Helår)
Sigma 2P 2013 - Helårslånkr 443
Matematikk 2PY (påbygg)
Sigma 2P-Y 2014kr 471
Matematikk 2PY (påbygg) (Helår)
Sigma 2P-Y 2014 - Helårslånkr 541
Matematikk R1
Sinus R1 2013kr 518
Matematikk R1 (Helår)
Sinus R1 2013 - Helårslånkr 595
Matematikk R2
Sinus R2 : grunnbokkr 363
Matematikk R2 (Helår)
Sinus R2 : grunnbok - Helårslånkr 417
Naturfag
Kosmos SF 2017kr 446
Naturfag (Helår)
Kosmos SF 2017 - Helårslånkr 513
Norsk VG3/PÅ
Signatur 3: studiebok: norsk vg3 PÅ 2013kr 359
Norsk VG3/PÅ
Signatur 3: tekstsamling 2013kr 384
Norsk VG3/PÅ (Helår)
Signatur 3: studiebok: norsk vg3 PÅ 2013 - Helårslånkr 413
Norsk VG3/PÅ (Helår)
Signatur 3: tekstsamling 2013 - Helårslånkr 441
Psykologi 1
Psykologi 1 (Larsen) 2016kr 471
Psykologi 1 (Helår)
Psykologi 1 (Larsen) 2016 - Helårslånkr 541
Psykologi 2
Psykologi 2 (Larsen) 2017kr 471
Psykologi 2 (Helår)
Psykologi 2 (Larsen) 2017 - Helårslånkr 541
Religion og etikk
I samme verden 2013kr 419
Religion og etikk (Helår)
I samme verden 2013 - Helårslånkr 481
Rettslære 1
Juss 1 2014kr 376
Rettslære 1 (Helår)
Juss 1 2014 - Helårslånkr 432
Samfunnsfag
Fokus Samfunnsfag 2013kr 350
Samfunnsfag (Helår)
Fokus Samfunnsfag 2013 - Helårslånkr 403
Sosialkunnskap
Fokus sosialkunnskap -14kr 493
Sosialkunnskap (Helår)
Fokus sosialkunnskap -14 - Helårslånkr 567
Sosiologi og sosialantropologi
Mangfoldkr 397
Sosiologi og sosialantropologi (Helår)
Mangfold - Helårslånkr 456
Spansk 1
Vidas 1 2012kr 397
Spansk 1 (Helår)
Vidas 1 2012 - Helårslånkr 456
Spansk 2
Vamos 2 2013kr 409
Spansk 2 (Helår)
Vamos 2 2013 - Helårslånkr 471