Velg skole

Informasjon

Akademiet Drammen

Kryss av for bøkene du ønsker.
Vi selger tabeller og andre småbøker på stand der du henter bøkene dine.
Prisen er det du må betale for boken i et semester.
Noen bøker leies for et år av gangen - de er merket spesielt.
Biologi 2
Bios 2 2013kr 592
Biologi 2 (Helår)
Bios 2 2013 - Helårslånkr 681
Engelsk
Troubleshooter : engelskkr 273
Engelsk (Helår)
Troubleshooter : engelsk - Helårslånkr 314
Engelsk VG1
Targets 2015kr 462
Engelsk VG1 (Helår)
Targets 2015 - Helårslånkr 531
Fysikk 1
Rom Stoff Tid. Fysikk 1. 2013kr 574
Fysikk 1 (Helår)
Rom Stoff Tid. Fysikk 1. 2013 - Helårslånkr 660
Fysikk 2
Rom stoff tid : fysikk 2, Grunnbokkr 471
Fysikk 2
Rom stoff tid : fysikk 2, Studiebokkr 291
Fysikk 2 (Helår)
Rom stoff tid : fysikk 2, Grunnbok - Helårslånkr 542
Fysikk 2 (Helår)
Rom stoff tid : fysikk 2, Studiebok - Helårslånkr 335
Geofag 1
Terra mater 2017kr 477
Geofag 1 (Helår)
Terra mater 2017 - Helårslånkr 548
Geografi
Geografi 2013kr 391
Geografi (Helår)
Geografi 2013 - Helårslånkr 450
Historie PÅ
Perspektiver: historie : påbyggingkr 485
Historie PÅ (Helår)
Perspektiver: historie : påbygging - Helårslånkr 557
Kjemi 2
Aqua 2kr 369
Kjemi 2
Aqua 2 studkr 184
Kjemi 2 (Helår)
Aqua 2 - Helårslånkr 424
Kjemi 2 (Helår)
Aqua 2 stud - Helårslånkr 212
Kroppsøving
Gymnos 2012kr 288
Kroppsøving (Helår)
Gymnos 2012 - Helårslånkr 332
Matematikk 1p
Sigma 1P -2013kr 484
Matematikk 1p (Helår)
Sigma 1P -2013 - Helårslånkr 557
Matematikk 2P
Sigma 2P 2013kr 386
Matematikk 2P (Helår)
Sigma 2P 2013 - Helårslånkr 443
Matematikk 2PY (påbygg)
Sigma 2P-Y 2014kr 471
Matematikk 2PY (påbygg) (Helår)
Sigma 2P-Y 2014 - Helårslånkr 541
Matematikk R1
Sigma R1 2012kr 502
Matematikk R1 (Helår)
Sigma R1 2012 - Helårslånkr 577
Matematikk R2
Sigma R2 2015kr 512
Matematikk R2 (Helår)
Sigma R2 2015 - Helårslånkr 589
Matematikk S2
Matematikk S2 2016kr 555
Matematikk S2 (Helår)
Matematikk S2 2016 - Helårslånkr 638
Naturfag
Naturfag 5t Brandt 2006kr 412
Naturfag (Helår)
Naturfag 5t Brandt 2006 - Helårslånkr 474
Norsk VG3/PÅ
Signatur 3: studiebok: norsk vg3 PÅ 2013kr 359
Norsk VG3/PÅ
Signatur 3: tekstsamling 2013kr 384
Norsk VG3/PÅ (Helår)
Signatur 3: studiebok: norsk vg3 PÅ 2013 - Helårslånkr 413
Norsk VG3/PÅ (Helår)
Signatur 3: tekstsamling 2013 - Helårslånkr 441
Religion og etikk
Tro og tanke 2014kr 409
Religion og etikk (Helår)
Tro og tanke 2014 - Helårslånkr 470
Samfunnsfag
Fokus Samfunnsfag 2013kr 350
Samfunnsfag (Helår)
Fokus Samfunnsfag 2013 - Helårslånkr 403
Sosialkunnskap
Fokus sosialkunnskap -14kr 493
Sosialkunnskap (Helår)
Fokus sosialkunnskap -14 - Helårslånkr 567