Velg skole

Informasjon

Sonans Oslo

Kryss av for bøkene du ønsker.
Vi selger tabeller og andre småbøker på stand der du henter bøkene dine.
Prisen er det du må betale for boken i et semester.
Noen bøker leies for et år av gangen - de er merket spesielt.
Biologi 1
BI 1 2013kr 541
Biologi 1 (Helår)
BI 1 2013 - Helårslånkr 622
Biologi 2
Bi 2 2014kr 575
Biologi 2 (Helår)
Bi 2 2014 - Helårslånkr 662
Engelsk VG1
Targets 2015kr 462
Engelsk VG1 (Helår)
Targets 2015 - Helårslånkr 531
Fransk 2
Enchanté 1 2012kr 419
Fransk 2 (Helår)
Enchanté 1 2012 - Helårslånkr 481
Fysikk 1
Ergo 1 2012kr 580
Fysikk 1 (Helår)
Ergo 1 2012 - Helårslånkr 667
Fysikk 2
Ergo 2 2012kr 580
Fysikk 2 (Helår)
Ergo 2 2012 - Helårslånkr 667
Geofag 1
Terra Mater Lærebokkr 474
Geofag 1 (Helår)
Terra Mater Lærebok - Helårslånkr 546
Geofag 2
Terra Nostra - Geofag 2kr 495
Geofag 2 (Helår)
Terra Nostra - Geofag 2 - Helårslånkr 570
Historie
Perspektiver : historie VG2, VG3kr 488
Historie
Tidslinjer 1 + 2kr 499
Historie (Helår)
Perspektiver : historie VG2, VG3 - Helårslånkr 561
Historie (Helår)
Tidslinjer 1 + 2 - Helårslånkr 574
Informasjonsteknologi 1
Kode 1 : informasjonsteknologi 1 : HTML, CSS og Firebasekr 462
Informasjonsteknologi 1 (Helår)
Kode 1 : informasjonsteknologi 1 : HTML, CSS og Firebase - Helårslånkr 531
Informasjonsteknologi 2
Kode 2 : informasjonsteknologi 2 : HTML5 og JavaScriptkr 462
Informasjonsteknologi 2 (Helår)
Kode 2 : informasjonsteknologi 2 : HTML5 og JavaScript - Helårslånkr 531
Internasjonal Engelsk
Access to international English 2017kr 493
Internasjonal Engelsk (Helår)
Access to international English 2017 - Helårslånkr 567
Kjemi 1
Kjemien stemmer 1: grunnbok 2012kr 394
Kjemi 1
Kjemien stemmer 1: studiebok 2012kr 257
Kjemi 1 (Helår)
Kjemien stemmer 1: grunnbok 2012 - Helårslånkr 453
Kjemi 1 (Helår)
Kjemien stemmer 1: studiebok 2012 - Helårslånkr 296
Kjemi 2
Kjemien stemmer 2 grunnbok 2013kr 394
Kjemi 2
Kjemien stemmer 2 studiebok 2013kr 257
Kjemi 2 (Helår)
Kjemien stemmer 2 grunnbok 2013 - Helårslånkr 453
Kjemi 2 (Helår)
Kjemien stemmer 2 studiebok 2013 - Helårslånkr 296
Matematikk - alle
KALKULATOR: Casio fx-9860GII kr 682
Matematikk - alle (Helår)
KALKULATOR: Casio fx-9860GII - Helårslånkr 784
Matematikk 1P
Sinus 1P -14kr 493
Matematikk 1P (Helår)
Sinus 1P -14 - Helårslånkr 567
Matematikk 1T
Sinus 1T 2014kr 493
Matematikk 1T (Helår)
Sinus 1T 2014 - Helårslånkr 567
Matematikk 2P
Sinus 2P -14kr 375
Matematikk 2P (Helår)
Sinus 2P -14 - Helårslånkr 432
Matematikk 2PY (påbygg)
Sinus 2PY 2014kr 406
Matematikk 2PY (påbygg) (Helår)
Sinus 2PY 2014 - Helårslånkr 467
Matematikk R1
Sinus R1 2013kr 518
Matematikk R1 (Helår)
Sinus R1 2013 - Helårslånkr 595
Matematikk R2
Sigma R2 2015kr 512
Matematikk R2 (Helår)
Sigma R2 2015 - Helårslånkr 589
Matematikk S1
Sinus S1 2013kr 518
Matematikk S1 (Helår)
Sinus S1 2013 - Helårslånkr 595
Matematikk S2
Sinus S2 2015kr 518
Matematikk S2 (Helår)
Sinus S2 2015 - Helårslånkr 595
Naturfag
Kosmos SF 2013kr 446
Naturfag
Kosmos SF 2017kr 446
Naturfag (Helår)
Kosmos SF 2013 - Helårslånkr 513
Naturfag (Helår)
Kosmos SF 2017 - Helårslånkr 513
Naturfag påbygg
Kosmos PÅ 2014kr 378
Naturfag påbygg (Helår)
Kosmos PÅ 2014 - Helårslånkr 435
Norsk VG3/PÅ
Signatur 3: studiebok: norsk vg3 PÅ 2013kr 359
Norsk VG3/PÅ
Signatur 3: tekstsamling 2013kr 384
Norsk VG3/PÅ (Helår)
Signatur 3: studiebok: norsk vg3 PÅ 2013 - Helårslånkr 413
Norsk VG3/PÅ (Helår)
Signatur 3: tekstsamling 2013 - Helårslånkr 441
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og makt 2012kr 471
Politikk og menneskerettigheter (Helår)
Politikk og makt 2012 - Helårslånkr 542
Psykologi 1
Psykologi 1 (larsen)kr 471
Psykologi 1 (Helår)
Psykologi 1 (larsen) - Helårslånkr 541
Psykologi 2
Psykologi 2 (Larsen) 2017kr 471
Psykologi 2 (Helår)
Psykologi 2 (Larsen) 2017 - Helårslånkr 541
Religion og etikk
I samme verden 2013kr 419
Religion og etikk (Helår)
I samme verden 2013 - Helårslånkr 481
Rettslære 1
Juss 1 2016kr 376
Rettslære 1 (Helår)
Juss 1 2016 - Helårslånkr 432
Rettslære 2
Rettslære 2kr 359
Rettslære 2 (Helår)
Rettslære 2 - Helårslånkr 413
Samfunnsfag
Fokus Samfunnsfag 2013kr 350
Samfunnsfag (Helår)
Fokus Samfunnsfag 2013 - Helårslånkr 403
Sosialkunnskap
Fokus sosialkunnskap -14kr 493
Sosialkunnskap (Helår)
Fokus sosialkunnskap -14 - Helårslånkr 567
Sosiologi og sosialantropologi
Mangfoldkr 397
Sosiologi og sosialantropologi (Helår)
Mangfold - Helårslånkr 456
Spansk 2
Vamos 1 2012kr 397
Spansk 2 (Helår)
Vamos 1 2012 - Helårslånkr 456
Tysk 1
Weitblick 1 2013kr 464
Tysk 1 (Helår)
Weitblick 1 2013 - Helårslånkr 534
Tysk 2
Weitblick 2 2012kr 464
Tysk 2 (Helår)
Weitblick 2 2012 - Helårslånkr 534