Velg skole

Informasjon

Wang VG3

Kryss av bøkene du skal bruke i boklisten nedenfor. Du kan bare bestille èn av hver bok.
Bøker som alle skal ha er forhåndsavkrysset.
OBS: en del fag har både hovedbok og en studie/oppgavebok.

Kontroller nøye at du har fått med deg alle bøkene før du går videre.
Biologi 2
Bios 2 2013
Engelsk samfunnsfaglig
New Reflections 2013
Fysikk 2
Rom Stoff Tid. Fysikk 2. 2014
Historie
Perspektiver : historie VG2, VG3
Informasjonsteknologi 2
Programmering av dynamiske websider i C#
Kjemi 2
Kjemien stemmer 2 grunnbok 2013
Kjemi 2
Kjemien stemmer 2 studiebok 2013
Kommunikasjon og kultur
Kommunikasjon og kultur 1-3
Kroppsøving
Trening helse trivsel (blå)
Markedsføring og ledelse 2
Markedsføring og ledelse 2
Matematikk R2
Sigma R2 2015
Matematikk S2
Matematikk S2 2016
Norsk VG3/PÅ
Kontakt 2015
Psykologi 2
Psykologi 2 (Larsen) 2017
Religion og etikk
I samme verden 2013
Rettslære 2
Juss2
Samfunnsøkonomi 2
Pareto 2 VG3 2013
Sosialkunnskap
Fokus sosialkunnskap -14
Toppidrett
Veien til toppidrett
Økonomi og ledelse
Økonomi og ledelse 2014