Velg skole

Informasjon

Otto Treider VG3

Kryss av bøkene du skal bruke i boklisten nedenfor. Du kan bare bestille èn av hver bok.
Bøker som alle skal ha er forhåndsavkrysset.
OBS: en del fag har både hovedbok og en studie/oppgavebok.

Kontroller nøye at du har fått med deg alle bøkene før du går videre.
Engelsk litteratur
Access to English : literature 2015
Fysikk 1
Rom Stoff Tid. Fysikk 1. 2013
Historie VG3
Historie Vg3
Kjemi 2
Kjemien stemmer : kjemi 2 grunnbok
Kjemi 2
Kjemien stemmer : kjemi 2 studiebok
Markedsføring og ledelse 2
Markedsføring og ledelse 2
Matematikk R2
Sinus R2 2015
Matematikk S2
Sinus S2 2015
Norsk VG3
Moment VG3 2016
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og makt 2012
Religion og etikk
Tro og tanke 2014
Samfunnsøkonomi 2
Pareto 2 VG3 2013
Spansk I/I+II
Vamos 2 Tekstbok
Økonomi og ledelse
Økonomi og ledelse 2014