Velg skole

Informasjon

Innlevering

Innlevering

Innlevering av bøker vil skje på bestemte dager på hver skole. Bøker som ikke leveres inn disse dagene kan sendes til oss i posten. Husk at det er dyrt å sende bøker i posten - derfor anbefales det på det sterkeste å komme innom på stand!


Fristen for å levere bøker til Boklisten.no er 1.juli i vårsemesteret og 20.desember i høstsemesteret. Etter dette sender vi giro for å erstatte bøker i henhold til leie-/låneavtalen.


Husk å legge ved et ark med informasjon om deg: Navn og telefonnummer er et minimum. Legg også ved en liste over hvilke bøker det er du leverer. Dersom det ikke er mulig å identifisere avsender av en pakke, kan vi heller ikke registerere innleveringen - og vil sende ut erstatningsfaktura på vanlig måte.


Dersom du skal sende bøker, anbefales det på det sterkeste å sende en pakke med sporing. Da kan både du som kunde og vi sjekke hvor pakken er, og hva som eventuelt har skjedd med den dersom den mot formodning ikke har kommet frem.


Adresse for innsending av bøker (husk at de må være fremme innen fristen)
Boklisten.no AS
Postboks 8
1316 Eiksmarka