Velg skole

Informasjon

Betingelser

Priser:
Alle priser er i NOK og inkludert MVA bortsett fra på bøker som ikke er MVA pliktige.

Forbehold:
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Vi tar også forbehold om mengden bestillinger. Hvis vi synes vi får flere bestillinger enn vi kan håndtere forbeholder vi oss retten til å refundere alle utlegg og ikke låne ut bøker likevel.

Hjelp:
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Angrerett og reklamasjon:
Vi har 14 dagers angrerett fra du får varen - uansett om du bestiller på nett eller kjøper i en av våre skolebokutsalg.

Avbestilling:
Ta kontakt med oss.

Leveranse:
Du må selv hente bøkene du bestiller. Se vår forside om tidspunkter våre skolebokutsalg er åpne.

Kortinformasjon:
Når du handler hos Boklisten.no AS blir betalingen behandlet av DIBS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for VISA og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Personopplysninger:
Boklisten.no AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter
eller bli koblet med andre eksterne register.

Leiebetingelser for privatister (oppdatert per 25.06.2016)

Det avtales herved at Boklisten.no AS (Adr: Pb 8, 1359 Eiksmarka, tlf: 91002211, epost info@boklisten.no), heretter kalt Boklisten leier ut bøker til kunden (for privatister) og låner bort bøkene (for elever). Elever låner bøker for et skoleår og tilbakeleveringsfristen er 1. juli. Privatister som leier bøker for et halvt år, må levere innen 20.desember for høstsemester, og 1.juli for vårsemester. Privatister som leier bøker for et helt år må levere innen 1.juli påfølgende år for leie om høsten, eller 20.desember samme år for leie på våren. Dersom forlengelse tilbys, kan bøkene forlenges for ett semester ved innbetaling av forlengelsesgebyret. Innlevering må da skje innen neste innleveringsfrist. Bøkene må erstattes med forlagenes listepris + prisjustering på 10% + gebyr på 90 kr per bok hvis de blir ødelagte, mistes eller av annen grunn ikke leveres innen fristen.
Ved tilbakelevering fra elever/privatister må bøkene være i god stand. Boklisten har ensidig rett til å avgjøre om en bok aksepteres eller må erstattes. Det anbefales derfor å behandle bøkene pent og bruke bokbind. Se mer informasjon på nettsidene til Boklisten.no om hva som godtas ved tilbakelevering av bøker.
Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister med utspring i avtaleforholdet skal avgjøres ved behandling i de ordinære domstoler. Oslo tingrett skal være verneting.